វិទ្យុសម្លេង​ព្រះសង្ឃឯករាជ្យ
ចំរើនពរជូនបុណ្យ ញោមតាំង ស៊ូជីង និងញោម ដេវិដឈូ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក​ដែលបរិច្ចាគបច្ច័យបួន ១២០០ ដុល្លារ អាមេរិក ញោម​វ៉ាន ផាន់​ ដែលបាន​បរិច្ចាគបច្ច័យបួន ៤៥០​​ដុល្លារអាមេរិក ញោម ម៉ម សាឡេន និងក្រុមគ្រួសារនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក ៣០០ ដុល្លារ អាមេរិកញោម​ ឆឹង កំសាន និងក្រុមគ្រួសារ ១០០ ដុល្លារ អាមេរិក ញោម ឆឹង អឿយ និងក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក១០០ ដុល្លារអាមេរិក ញោម ប៉ុក ហ៊ន និងក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក៥០ ដុល្លារអាមេរិក ញោម សៀវ ធួន និងក្រុមគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក៥០ ដុល្លារ អាមេរិក ឧបាសិកា ហឹម សី ១០០$សហរដ្ឋអាមេរិក ឧបាសក មាស សាំង ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ឧបាសិកា យាន កែវ ៤០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ឧបាសិកា ហម ធំ ៣០$ សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី ឡេង ស្រេង និង កូនចៅ ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក លោក ពិន សារិន ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក កញ្ញា អ៊ុក សារានិន ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក លោក អ៊ុក ឡុង ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ឧបាសិកា ណាំ ១០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម នុត ស៊ីវន ១៣០$ សហរដ្ឋអាមេរិក​ ញោម ឡូ ប៊ុនឡេង ៥០០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម លី អង់ ១០០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម ឈុន យេន ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម អ៊ុក ធូរ៉េត ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក និង ញោម ស៊ំាង លាងហ៊ី ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម លី យក់ឡាយ ១០០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ព្រះភិក្ខុ សៀង ឡេង ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម ហ្គិច ឡាង ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម ចាន់ រ៉ាន់ ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម បន្ទាយ ស្រី ៣០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម ឡាយ គុយអេង ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម ប៉ក់ បូផា ២០០$ ហរដ្ឋអាមេរិក ញោម រ៉េត ៥០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម ស យុត ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម ញ៉ែម នីម ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ញោម យឹម លិម ២០$សរដ្ឋអាមេរិក ញោម យឹម ២០$ សហរដ្ខអាមេរិក ញោម តាន់ សម្បត្តិ ២០$ សហរដ្ឋអាមេរិក ដល់បណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យ សូមឱ្យញោម និងក្រុមគ្រួសារបានជួបនិងសេចក្ដីសុខចំរើនគ្រប់ពេលវេលា ទាញយកកម្មវិធីផ្សយ VIM Radio នៅលើ Google play store
Name:វ៉ាន ផាន់
Amount: ៤៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា តាន់ សម្បត្តិ
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា យឹម
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា យឹម លិម
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិការ ញ៉ែម នីម
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា ស យុត
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:អ្នកស្រី រ៉េត
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:អ្នកស្រី ប៉ក់ បូផា
Amount: ២០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឡាយ គុយអេង
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:បន្ទាយ ស្រី
Amount: ៣០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ចាន់ រ៉ាន់
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ហ្គិច ឡាង
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ព្រះភិក្ខុ សៀង ឡេង
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:លី យក់ឡាយ
Amount: ១០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:សាំង លាងហ៊ី
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា អ៊ុក ធូរ៉េត
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា ឈុន យេន
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសក លី អង់
Amount: ១០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា ឡូ ប៊ុតឡេង
Amount: ៥០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា នុត ស៊ីវន
Amount: ១៣០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា ណាំ
Amount: ១០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:លោក អ៊ុក ឡុង
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:កញ្ញា អ៊ុក សារានិន
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:លោក ពិន សារិន
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:អ្នកស្រី ឡេង ស្រេង និងកូនចៅ
Amount: ២០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា ហម ធំ
Amount: ៣០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា យាន កែវ
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសក មាស សាំង
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឧបាសិកា ហឹម សី
Amount: ១០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:សៀវ ធួន
Amount: ៥០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឆឹង អឿយ
Amount: ១០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ឆឹង កំសាន
Amount: ១០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ម៉ម សាឡែន
Amount: ៣០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:BUN CHHUOY SUON
Amount: ២៩៧.៦៥$
Addres: ប្រទេសបារាំង
Name:ប៉ិន វី
Amount: ១០០$
Addres: ប្រទេសបារាំង
Name:ចណ្ណី ប៉ូ
Amount: ១០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ជូនបុណ្យញោម ឡូ ប៊ុនឡេង
Amount: ១៥០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
Name:ហុង ឈីវសៀន
Amount: ១០០$
Addres: សហរដ្ឋអាមេរិក
ស្ដាប់ការ​ផ្សាយថ្ងៃនេះ
សារ​សំខាន់​ៗ​របស់​ក្រុម​ព្រះ​សង្ឃ​សុឆន្ទៈ​ក្រោយ​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​
អំ​ពើ​អយុត្តិ​ធម៌​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង​ចំ​ពោះ​កូន​ខ្មែរ​គ្រប់​រូប​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​
អ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្តាញ Facebook
 
ចំនួន​អ្នក​ទស្សនា​
Flag Counter

  • ទំនាក់ទំនងតាមទួរស័ព្ទលេខ
    +1267 356 2976
  • ទំនាក់ទំនងតាមសំបុត្រអេឡិចត្រូនិច
    contact@imnsj.org
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ វិទ្យុសម្លេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យ © ២០១៣-២០១៥ នាំមកជូនដោយ PisasPisal.Com